Erasmus+ AESOP Layihəsi Nümayəndələri ilə Görüş

Erasmus+ AESOP Layihəsi Nümayəndələri ilə Görüş

Erasmus + proqramının davamlı monitorinqi kontekstində 561640-EEP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP - Tələbələr üçün Ombudsman Vəziyyəti vasitəsi ilə vəkillik yaradılması (AESOP) layihəsi Zoom vasitəsilə həyata keçirilmişdir.