Erasmus mundus

Azərbaycanda Erasmus Mundus proqramı.

Erasmus Mundus Avropa ali təhsil keyfiyyətini artırmaq üçün və üçüncü ölkələrlə əməkdaşlıq yolu ilə insanlar və mədəniyyətlər arasında dialoqun və qarşılıqlı anlaşmanın təşviq edilməsi məqsədi ilə ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq və mobillik proqramıdır.
Erasmus Mundus proqramları aşağidaki fəaliyyətlərə dəstəyi təmin:

 • Avropa universitetləri arasında təşkilatlararası əməkdaşlıq tərəfdaşlıq qurmaq və Üçüncü ölkələri hədəf etmək istəyən ali təhsil müəssisələri;
 • fərdi tələbələr, yuxarıda qeyd olunan birgə proqramlar və ya əməkdaşlıq tərəfdaşlıq kontekstində təhsil / tədqiqat / tədris müddətini sərf etmək istəyən tədqiqatçıları və universitet işçiləri;

 

Daha ətraflı məlumat üçün  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php linkə baxa bilərsiniz.
Proqram aşağıdakıları təklif edir:

 1. Avropa və qeyri-Avropa universitetləri arasında birgə magistratura və doktorantura proqramları
 2. Avropa və qeyri-Avropa ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və akademik heyətin mobilliyi fəaliyyəti
 3. Dünyada Avropa ali təhsil sisteminin cəlbediciliyi və mükəmməlliyinin təşviqi

 

Dəstək aşağıdakı 3 fəaliyyət vasitəsilə təmin olunur :
Fəaliyyət 1 – təqaüd sxemi daxil olan birgə magistratura və doktorantura proqramları
Fəaliyyət 2 – təqaüd daxil olan qeyri-Avropa ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq (keçmiş Xarici Əməkdaşlıq Pəncərəsi)
Fəaliyyət 3 – Avropa ali təhsil təbliği

Fəaliyyət 1 – Birgə proqramları üstün akademik keyfiyyətlə nəzərdə tutulur və ən azı 3 müxtəlif ölkələrin Avropa universitetlərinin konsorsiumu tərəfindən həyata keçirilir.
Konsorsiuma həmçinin dünyanın digər yerlərindən olan universitetlər daxil ola bilər. Təqaüdlər dünyanın hər yerindən olan ali təhsil tələbləri və alimlər üçün açıqdır. Proqramlara ən azı iki universitetdə məcburi tədqiqat müddətləri daxildir və birgə dərəcə və ya ikili diplomun taninması kimi mükafatlandırılır.

Fəaliyyət 1 təmin edir:

 1. Avropa konsorsiumu və həmcinin Üçüncü Ölkə tərəfindən təklif olunan yüksək keyfiyyətli birgə magistr kurslarına (Tədbir 1A ) və doktorantura proqramlarına(Action 1B), o cümlədən ali təhsil müəssisələrinə dəstək. Məzmun ilə əlaqədar təşkilatların digər növləri və birgə proqramın nəticələri konsorsiumda iştirak edə bilər.
 2. Təqaüdlər Üçüncü Ölkə və Avropa tələbələr / doktorantları üçün Erasmus Mundus birgə magistratura kursları və doktorantura proqramlarına qatilmağa imkan verir.
 3. Üçüncü Ölkə və Avropa alimlər üçün qısa müddətli təqaüdlər vasitəsilə birgə magistratura proqramlarının bir hissəsi kimi tədqiqat və ya tədris tapşırıqları həyata keçirilir.

 

Fəaliyyət 1 üçün taninan və Erasmus Mundus proqramı çərçivəsində həyata keçirilən kurs formalaşdırılmışdır ki bu kurs Avropa İttifaqının 27 üzv dövlətlərin birin tanınmış ali təhsil müəssisələrinin Konsorsiumu tərəfindən təklif olunmalıdır, EEA-EFTA ölkələrinin (İslandiya, Lixtenşteyn və Norveç) və ya Aİ (Xorvatiya, Makedoniya və Türkiyənin keçmiş Yuqoslaviya Respublikası) qoşulmaq üçün namizəd ölkələrin timsalında. “Minimum konsorsiumu” layihədə iştirak edən müxtəlif ölkələrdən gələn 3 ali təhsil müəssisəsindən ibarət olmalıdır. Fəaliyyət -1 çərçivəsində seçildikdən sonra, bu konsorsium üçüncü ölkənin ən azı bir ali təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq qura bilər

Fəaliyyət 2 – Əməkdaşlıq tələbə və alimlərin akademik əməkdaşlıq və mübadilə artırılması üçün formalaşdırılmışdır və Aİ-nin xarici əməkdaşlıq siyasətində hədəf qeyri-Avropa İttifaqı ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verməkdədir. Konsorsiumda ən azı 3 Avropa ölkəsindən minimum 5 ali təhsil müəssisə olmalıdır və hədəf istiqamət olaraq bir neçə ali təhsil müəssisəsi qeyri- Avropa regionundan seçilməlidir. Müdafiəsiz vəziyyətdə olan dezavantajlı qruplar və əhaliyə xüsusi diqqət göstərilir.

Proqramın əsas xüsusiyyətləri:

 1. Müxtəlif müddətli təqaüd (3 aydan 3 ilə)
 2. Bakalavr, magistratura, doktorantura və post-doktorantura tələbələri və Ali Təhsil müəssisəsinin heyəti (təlim, tədris, tədqiqat fəaliyyətləri) üçün təqaüdlər
 3. Xüsusi proqramlara bağlı olmayan mobillik

 

Fəaliyyət 3 – Layihələr dünya miqyasında Avropa ali təhsil cəlbediciliyini, profil, şəkil və görünürlüğünü artırmağa istiqamətlənmişdir. Fəaliyyətlər beynəlxalq ölçüdə ali təhsilin bütün aspektlərinə qayği ilə yanaşaraq təşviq, accessibility(münasiblik ) ,keyfiyyət təminatı, kredit tanınması, ixtisasların qarşılıqlı tanınması, tədris inkişafı və mobillik kimi sahələri prioritet istiqamət kimi qəbul edir. Fəaliyyətlər Üçüncü ölkələrdən 2 və Avropa ölkələrindən ən azı 3 iştirakçı təşkilatların iştirakı ilə ali təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların qarışıq şəbəkələri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Erasmus Mundus Presentation from Information Day 15.12.2010.

Erasmus Mundus Presentation from Information Day held on 23.12.2011

Paylaş