Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.

Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.
Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.
Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.
Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.

Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Zəmanət Mərkəzlərinin yaradılması və inkişafı (EQAC)
Erasmus+ ECAQ layihəsinin yekun konfransı 11 oktyabr 2021 -ci ildə keçirildi.