Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi

Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi
Erasmus+ GEOCLİC layihəsinin Monitorinqi keçirildi

Erasmus+ GEOCLİC “Sahil ekosistemlərinin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşması üçün geoməkan mühəndisliyi üzrə yeni kurslar” layihəsinin monitorinqi keçirilib