"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.

"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.
"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.
"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.
"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.
"Erasmus Mundus Birgə Magistr Dərəcələri" proqramı üçün təqaüd qazanmış tələbələrlə yola düşmədən əvvəl oriyentasiya görüşü keçirildi.