Şərq tərəfdaşlığı Seminarı!

Şərq tərəfdaşlığı Seminarı!
Şərq tərəfdaşlığı Seminarı!
Şərq tərəfdaşlığı Seminarı!

EaP Seminarı Fransa Kampusu tərəfindən 27-28-29 aprel 2021-ci il tarixlərində təşkil edilmişdir (On-Line )